21.6.1834

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Kunstakademiet, København

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen thanks the Academy of Fine Arts for the information that he has been awarded the Silver Cross of the Order of the Dannebrog.

Document

Ved Modtagelsen af det Høje Akademies Skrivelse af 4de November 1833I, som ved en mig særdeles ubehagelig Forsømmelse af Postvæsenet i Rom først i disse Dage er bleven overgivet i mine Hænder, underrettes jeg om, at Hans MajestætII ved allerhøjeste Rescript af 22de. September s:A:III allernaadigst har værdiget at tilkjende mig Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Det har saaledes været mig umuligt før nu, at fremlægge for det Kongelige Akademie min dybe Taksigelse for de hædrende Udtryk, hvori Høisamme meddeler mig dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøjeste Naade.

Rom d: 21 Juni 1834

Allerærbødigste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

At the receipt of the favour of the high Academy of Fine Arts of November 4th 1833 I am informed that His Majesty by the highest ordinance of September 22nd the same year most gracefully has vouchsafed to award me the Silver Cross of the Order of the Dannebrog. This has by a for me rather unpleasant neglect by the postal service in Rome only these days come to my hand.

It has therefore been impossible for me earlier to present to the Royal Academy of Fine Arts my sincere thanks for the honourable expressions in which the same informs me of this proof of His Majesty’s highest grace.

Rome, June 21st 1834

Most respectful
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Ludvig Bødtcher

Archival Reference

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1834, III. Skrivelser fra Akademiets Medlemmer, nr. 3.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Cf. letter dated 4.11.1833 from the Academy of Fine Arts, Copenhagen to Thorvaldsen.

  2. The Danish King Frederik 6.

  3. Cf. the Thorvaldsen chronology
    22.10.1833. Note that it was in October and not September.

Last updated 12.06.2020