18.11.1820

Sender

J.F. Clemens

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dokumentet er dateret 12.11.1820, men det blev først trykt 18.11.1820 i avisen Dagen.

Abstract

Advertisement in the newspaper Dagen for Clemens’s copperplate portrait, E9, of Thorvaldsen.

Document

Hr. Etatsraad, Professor og RidderI Thorvaldsens PortraitII, stukket i Kobber efter Hr. Professor EckersbergsIII sidste MalerieIV, er nu bleven færdigt og kan hos Undertegnede erholdes indtil Aarets Udgang mod Erlæggelse af 2 SpeciesV for Aftrykket. Da Prisen fra næste Aars Begyndelse bliver 3 Species, anmodes de, der ikke hos mig selv have subscriberet, om inden bemeldte Tid at lade deres Exemplarer afhente eller og at underrette mig om deres Subscription.
Den 12de November 1820

J.F Clemens.

General Comment

Dette er et avertissement i avisen Dagen, 18.11.1820, No. 275. Clemens oplyser, at hans kobberstik, E9, efter Eckersbergs portræt af Thorvaldsen, B454, er færdigtrykt og kan købes af interesserede.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

E9 Portræt af Thorvaldsen, 1820, inv.nr. E9
B454 Portræt af Thorvaldsen, 1820, inv.nr. B454

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til etatsråd; 7.6.1805 til professor på det danske Kunstakademi; og 28.1.1810 til ridder af Dannebrog.
    Men han havde i 1820 flere andre udenlandske professor- og ridder-titler, så der hentydes antagelig ikke kun til de danske titler. Se mere i Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. Clemens’ portræt E9.

  3. Dvs. den danske maler C.W. Eckersberg.

  4. Dvs. Eckersbergs malede portræt af Thorvaldsen, B454.

  5. En dansk møntenhed, se Møntenheder.

Last updated 01.10.2018