30.7.1825

Sender

Johann Martin von Wagner

Sender’s Location

Rom

Recipient

Franz Erwein von Schönborn

Recipient’s Location

München

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori dette dokument oprindelig blev publiceret, se Bott, op. cit.

Abstract

Wagner skriver, at især Thorvaldsen er bagud ift. færdiggørelsen af de værker, Schönborn har bestilt hos ham. Han afventer fortsat en sikker lejlighed til at sende to gemmer til Schönborn.

Document

[…]

Die ArbeitenI von Thorwaldson, TeneraniII, und GibsonIII stehen noch zurük; Am weitesten die von Cav. v. Thorwaldson. […] – Wegen der beiden geschnittenen SteinenIV von der Hand des GiromettiV und CerbaraVI, habe ich noch keine sichere Gelegenheit zu deren Überschikung finden können; Denn nicht jedem Reisenden will man so etwas anvertrauenVII.

[...]

General Comment

Denne Schönborn-kilde er gengivet efter Bott, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager citeres.


Schönborn havde bestilt adskillige værker hos Thorvaldsen, jf. A177, A233, A827, A411, A413 samt to formentlig urealiserede relieffer; læs mere herom i referenceartiklen Schönborns bestilling og planer om et Thorvaldsen-galleri.

Archival Reference

Privatarkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A233 Ludwig (1.), 1818, inv.nr. A233
A177 Hyrdedreng, 1817, inv.nr. A177
A827 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A827
A411 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, 1810-1811, inv.nr. A411
A413 Amor og Bacchus, Høsten , 1810-1811, inv.nr. A413

Commentaries

  1. Schönborn havde bestilt adskillige værker hos Thorvaldsen, jf. A177, A233, A827, A411, A413 samt to formentlig urealiserede relieffer; læs mere herom i referenceartiklen Schönborns bestilling og planer om et Thorvaldsen-galleri.

  2. Dvs. den italienske billedhugger Pietro Tenerani.

  3. Dvs. den engelske billedhugger John Gibson.

  4. Dvs. udskårne stene, såkaldte gemmer. Cerbara havde udskåret en gemme med en reproduktion efter Thorvaldsens relief Amor hos Anakreon, Vinteren, jf. A827, der netop var bestilt af Schönborn; se referenceartiklen Schönborns bestilling og planer om et Thorvaldsen-galleri.

  5. Dvs. den italienske gemmeskærer Giuseppe Girometti.

  6. Dvs. den italienske stempel- og gemmeskærer Giuseppe Cerbara (1760-1856).

  7. Også i sit brev af 28.4.1825 havde Wagner omtalt vanskelighederne ved sikkert at sende sådanne små, men kostbare reproduktioner af sted, jf. Bott., op cit. p. 175.

Last updated 09.08.2019