9.5.1823

Sender

Luigi Dies

Sender’s Location

Rom

Recipient

Franz Erwein von Schönborn

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori dette dokument oprindelig blev publiceret, se Bott, op. cit.

Abstract

Kvittering for betaling af stenskærerarbejde.

Document

Io sotto ho ricevuto dal Sig. Conte SchoenbornI p. la somma di ScudiII Centottanto e seno per un
CameoIII di PichlerIV Dico r. 188
Sig. Mancano Scudi 10.-
Io Sotto ho ricevuto il Salde dal Suditto Conte Dico r 10.

General Comment

Dette Schönborn-brev er gengivet fra Bott, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager citeres.


Læs mere om Schönborns samlede beholdning af Thorvaldsen værker og om hans planer om at opføre et særligt museum til sin kunstsamling i referenceartiklen Schönborns bestilling og planer om et Thorvaldsen-galleri.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319

Commentaries

  1. Dvs. kvitteringens modtager, den tyske greve og kunstsamler Franz Erwein von Schönborn.

  2. Dvs. den romerske møntenhed, scudo, jf. referenceartiklen om datidens Møntenheder.

  3. Ifølge Bott, op. cit., er der muligvis tale om et stenskærerarbejde udført efter forlæg fra Thorvaldsen. En gemme fra Schönborns kunstsamling reproducerer nemlig Thorvaldsens relief Minerva og Prometheus, A319. Gemmen er afbildet p. 286. ill.nr. 99 i Bott, op. cit.

  4. Dvs. den italiensk-østrigske gemmeskærer Luigi Pichler.

Last updated 09.08.2019