Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Abstract

Fourth draft of the letter dated 15.2.1842.

Document

Bered inden Juli Maanet i Livorno.
Min Reise har været meget Lykkelig men kort tid efter jeg var kommet til Rom blev jeg noget Syg men nu er jeg Gudskelov rask igien og har Begyndt det Nye Aar med at Arbeide Ret flitig
At Christian d 4des Statue er lykkes i Støbningen Glæder mig og jeg skal strax naar jeg faaer Maalet til Fodstykket modelere Basrilief dertil
Hr Oberst Paulsen har vist mig Tegningen til den afdøde Prindsesses Gravminde og saa jeg haver meddelt ham min Mening derover
Storhertuginden af MeklenburgStrelitz har jeg seet hun glæder sig meget over de gode Efteretninger fra Kiøbenhavn Gud give at den Gode hertuginde ikke havde den Sorg at alt haab er opgivet med hendes Syge Datter hun

Oversættelse af dokument

Prepare before the month of July in Leghorn.
I have had a happy journey, but shortly after I had arrived in Rome I fell ill, but thank goodness I am now well again and have started the new year by working very much.
I am pleased that the statue of Christian 4th has been successful in casting and as soon as I get the measure of the base I shall model the bas-relief for it
Colonel Paulsen has shown me the drawing for the late Princess’s sepulchral monument and I have given him my opinion about it
I have seen the grand duchess of Mecklenburg-Strelitz, she is very pleased with the good news from Copenhagen, I wish to God that the kind duchess did not have to suffer the giving up the hope of recovery for her ill daughter


[Translated by Karen Husum]

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716, 2º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A152 Christian 4., 1840, inv.nr. A152
A153 Tre genier, 1842, inv.nr. A153

Last updated 26.06.2017