22.10.1819

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Holger Halling Aagaard

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brøndsted urges his brother-in-law to make Thorvaldsen’s acquaintance and take him to his wife’s grave.

Document

[... ] Jeg har Brev fra Khvn af 22. September. Thorwaldsen var endnu ikke ankommenI men ventedes daglig. Mag det endelig saa, kjære Holger, at Du med den velsignede Marie, drager ind til Khvn, om, og kun paa faa Dage, medens Thorwaldsen er der. Du maa dog see og tale med det herlige Menneske, og Thorw. har desuden en ComissionII fra mig til Marie. Jeg har lovet Thorwaldsen at han skulde lære edder at kjendeIII. Marie maa endelig gaae med ham til det indviede StedIV hvor min FrederikesV Legeme blev nedlagt. Det vilde smærte mig meget om det ikke skeete [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen ankom til København 3.10.1819.

  2. Thorvaldsen havde jf. Brøndsteds memorandum til Thorvaldsen 13.7.1819 givet Thorvaldsen en æske med til Marie Aagaard, tvillingesøsteren til hans afdøde hustru.

  3. Thorvaldsen må før 13.12.1819 have mødt familien Aagaard, da det fremgår af brevet 13.12.1819, at Thorvaldsen har afleveret de gaver, som han havde med.

  4. Dvs. til Brøndsteds hustru Frederikke Brøndsteds gravsted på Assistens Kirkegård. Hun blev begravet 15.5.1818, jf. Brøndsteds brev til Thorvaldsen 13.7.1819.

  5. Brøndsteds afdøde hustru Frederikke Brøndsted.

Last updated 04.03.2011