Februar-december 1826

Sender

Malthe Conrad Bruun

Sender’s Location

Paris

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevet er udateret, men bemærkningen om, at den danske konge har benådet Bruun, fastlægger datoen til efter 18.1.1826. Da Bruun døde samme år 14.12., er brevet skrevet i dette tidsrum.

Abstract

Bruun recommends a young French chemist and botanist to Thorvaldsen. He expresses his admiration for the sculptor.

Document

Monsieur le Conseiller d’EtatI,

J’ai très-souvent desiré, en qualité de compatriote, d’avoir une occasion de Vous temoigner ma sincère admiration et la joÿe de voir un Scandinave ramener en Italie le veritable gout de la sculpture antique. Ce sera la plus belle page de ma Géographie UniverselleII que celle où je pourrois dire que les Dieux de Rome ou plutot de la Grece sont ressuscités par le ciseau d’un enfant d’OdinIII. Au milieu de beaucoup de souffrances, je n’ai de momen[t]s heureux que ceux ou je me transporte en pensée dans cet Elysée ou peut etre je serois jugé digne de Vous rencontrer, car mes moyens ne me permettront que difficilement d’aller ni à Rome ni à Copenhague où (comme peut etre Vous le savez) notre Roi m’a permis de retournerIV.
Aujourd’hui, un jeune Francais, M. Adolphe de VergusV, habile chimiste et botaniste, ami de mes amis et ami des beaux-arts, se rend à Rome et se charge de Vous porter ces lignes de ma part. Veuillez le recevoir avec ce noble sentiment d’humanité qui respire dans Vos ouvrages et veuillez lui permettre de visiter Votre riche attelier; il est digne d’en admirer les trésors.
Je parle souvent de Vous avec M. CortotVI, sculpteur francais très distingué et qui, par son caractère simple et modeste, est presqu’un Danois. Il me prie de Vous saluer amicalement.
Excusez si je ne Vous écris pas plus longuement. Toujours occupé, il ne me reste que le tem[p]s pour Vous reiterer que Vous n’avez pas à Paris d’homme plus devoué à Votre gloire que Votre serviteur et compatriote

Malte Brun

General Comment

Da brevet ikke har navngivet Thorvaldsen som modtager, og muligvis også fordi det er affattet på fransk, har det indtil 2008 ikke været sat i forbindelse med billedhuggeren. Der er imidlertid ingen tvivl om, at Thorvaldsen er brevets modtager. For det første omtales Danmark som Bruun og brevmodtagerens fælles fædreland (“notre Roi”, “compatriote”); for det andet omtales brevmodtageren som den skandinaviske genrejser af den antikke skulptur og som et af Odins børn, hvilket udelukker alle andre i Rom; for det tredje tituleres Thorvaldsen som etatsråd – en titel han opnåede i 1819; og desuden omtales modtagerens værksted og den nævnte nyklassicistiske billedhugger Cortot, der var i Rom i 1810’erne, og som må have kendt Thorvaldsen.
Tak til forskningsstipendiat Bjørn Bredal, Det Kongelige Bibliotek for at have henledt opmærksomhed på brevet.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abrahamske autografsamling 4º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, se Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. Bruuns hovedværk Précis de la géographie universelle, der udkom i otte bind 1812-1829. Skønt Bruun lover Thorvaldsen en rosende omtale i hans bredt anlagte geografiske beskrivelse af Europas lande, så blev det ikke til noget, muligvis pga. Bruuns død samme år, som dette brev blev skrevet. De sidste to bind af Bruuns “geografi” udkom posthumt 1827-28, og Thorvaldsen er hverken nævnt under beskrivelsen af Kirkestaten i vol. VII, p. 652ff. eller af Danmark i vol. VIII, p. 780-810.

  3. Denne reference til Thorvaldsens nordiske rødder var ganske almindelig i samtiden, se evt. referenceartiklen om nordisk mytologi herom.

  4. Bruun var 19.12.1800 af Højesteret blevet landsforvist fra Danmark for sine samfundskritiske skrifter. Han blev benådet 18.1.1826.
    Bemærkningen giver et terminus post quem for dateringen af brevet.

  5. Den pågældende kemiker og botaniker er endnu ikke identificeret. Navnet kan mindre sandsynligt læses Vergur.

  6. Den franske billedhugger Jean-Pierre Cortot.

Last updated 06.06.2013