21.9.1838

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn, den 21de September 1838. En Deputation af Kjøbenhavns Magistrat og Stadens deputerede Borgere, Justitsraad Borgermester Mundt og Oberstlieutenant Friedenreich, complimenterede igaar Thorvaldsen paa Stadens Vegne, og underrettede ham om, at han var bleven udnævnt til æresborger i Kjøbenhavn. Diplomet vil blive overrakt Thorvaldsen i en Plenarforsamling af Magistraten og de 32 Mænd. Det er en smuk og passende Maade, hvorpaa Stadens Bestyrelse har hædret vor verdensberømte Konstner, og vi kunne kun til Landets Ære ønske, at, naar den nye Communallov har nedlagt Valgretten til denne Hædersplads i Stadsbestyrelsens Hænder, den da vil blive i Stand til at finde en Mand, der er værdig til at være Nr. 2 i den Række, hvor Thorvaldsen er Nr. 1.

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavnsposten, 12teAarg. No. 260.
Den blev også trykt i Aarhus Stifts-Tidende d. 24.9.1838 og kan læses her.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 21.9.

Subjects

Persons

Last updated 12.03.2015