13.2.1837

Sender

Peder Malling

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Thorvaldsen og hans Værk.

–––––––––

Af de ved Hr. Professor Clausen meddeelte Oplysninger i Kbhavnsposten om “Forhandlingerne angaaende de Thorvaldsenske Konstværkers Opstilling over Frue Kirkes Portal”I, synes det, at Frygten hos Overbygnings-Directeuren for at lægge Haand paa Thorvaldsens Mesterværker, uden hans udtrykkelige Tilladelse, har været Aarsag til de mange Vanskeligheder for Anbringelsen af den herlige Gruppe i Frontonen, til Reformationsfesten. Men nu, da der er Spørgsmaal om Fremstillingen af Gruppen paa sin Plads, i det Øiemed at vække hos Folket en levende Erkjendelse af Thorvaldsens udmærkede Værd, maatte det være ønskeligt, at see denne Frygt hævet hos Overbygnings-Directeuren, hvilket vel rettest kunde skee derved, at Committeen for “Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider” indhentede dennes Erklæring, om han har noget imod at Gruppen anbringes forinden hans Ankomst. Tilladelsen vil da vel neppe udeblive, og saaledes Vanskelighederne hæves.

Malling
Stadsbygmester.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 44, 1837.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 13.2.

Subjects

Persons

Works

A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70

Commentaries

  1. H.N. Clausens artikel kan læses her.

Last updated 18.12.2014