22.8.1828

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Thorvaldsen’s four marble reliefs for the main portal of Christiansborg Palace have just been installed.

Document

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

I disse DageI ere Thorvaldsens fire runde Basreliefs, forestillende: JupiterII, som af Nemesis lader sig forelæse Menneskenes Gjerninger (Retfærdighedens Symbol); MinervaIII, der bringer Liv i det af Prometheus forfærdigede Leermenneske (Symbol paa Videnskabeligheds oplivende Aand); HebeIV, som rækker den i Olympen optagne Herkules Nectarskaalen (Symbol paa den foryngede Kraft); og ÆskulapV og Hygæa (Sundhedens Symbol) ‒ blevne opstillede paa deres Plads paa Slottets FaçadeVI. (En Beskrivelse over disse Kunstværker, som har Fru BrunVII til Forfatterinde, læses i Athene, 1815, 4de Bind Pag. 27VIII.) ‒ Efter Forlydende skal den imellem disse Basreliefs indsatte MarmortavleIX indeholde en Inskription, som angiver de vigtigste Aarstal for Slottets Historie.

[...]

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten den 22.8.1828, 2. årgang, no. 68.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 22.8.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Commentaries

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien ultimo august 1828.

  2. Nemesis og Jupiter, marmor, jf. A320.

  3. Minerva og Prometheus, marmor, jf. A319.

  4. Herkules og Hebe, marmor, jf. A317.

  5. Hygieia og Æskulap, marmor, jf. A318.

  6. Se også dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Hovedportalen.

  7. Den danske forfatter Friederike Brun.

  8. Frederike Brun: ‘Noget om den danske Billedhugger i Rom: Albert Thorvaldsen’, in: Athene, Januar 1815, 4. bind, p. 27.

  9. Denne marmortavle med en inskription om Christiansborgs vigtigste årstal gik sandsynligvis tabt ved slottets brand i 1884.

Last updated 04.04.2017