Antagelig mellem 12.11.1819 og 11.8.1820

Sender

Andreas Bjørn Rothe

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da Thorvaldsen benævnes etatsråd og ridder, må dedikationen stamme fra efter 12.11.1819, hvor billedhuggeren blev udnævnt til etatsråd. Bogen er altså ikke blevet sendt fra Købenavn til Rom ved selve udgivelsen i 1799, men snarere overakt personligt senere.
Så vidt vides, var Rothe aldrig i Rom, så det må derfor antages, at bogoverrækkelsen fandt sted under Thorvaldsens ophold i Danmark mellem 3.10.1819 og 11.8.1820.
Efter hjemkomsten i 17.9.1838 er ikke en mulighed, da Thorvaldsen allerede 10.9.1838 var blevet udnævnt til konferensråd.

Abstract

Dedication to Thorvaldsen in a book.

Document

Til
Hr Etatsraad, Ridder Thorvaldsen!
som med Kunstnerhaand opbeva-
rede Tyge Rothes BilledeI for
Efterverdenen.

til Beviis om Høiagtelse og
Taknemmelighed

fra
A.B. Rothe

General Comment

Denne dedikation optræder ved siden af titelbladet på Andreas Bjørn Rothe (ed.): Tyge Rothes adspredte Skrifter, vol. 1, København 1799. Værket, der er i to bind, findes i Thorvaldsens bogsamling, M719.

Archival Reference

M719

Subjects

Persons

Works

A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af Tyge Rothe, A225.

Last updated 18.10.2014