16.9.1838

Sender

C.J. Boye

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Tribute to Thorvaldsen on the arrival of the frigate Rota at Elsinore, sung or recited at a ceremony on board the steamship Dronning Marie. Boye celebrates Thorvaldsen’s patriotism and the honour he has brought Denmark.

Document

Til
 
Albert Thorwaldsen.
 
Paa Helsingørs RhedI.

Velkommen hjem til Danmarks Kyst!
Du vil den aldrig glemme;
I Kunstner-Barm og Digter-Bryst
Har Kjærligheden hjemme.
Din Ungdoms-Lund staaer Bredden nær
Og Dig velkommen byder;
O! Hjertet har dog Bøgen kjær,
Endskjøndt Dig Lauren pryder!
II

Vær hilset paa det favre Sund,
Som Hav med Hav trolover
III!
Du elsker dog af Hjertens Grund
De kjære, sølvblaae Vover.
Ad Danskes Vei til Roes og Magt
Dig Bølgen maatte bære;
Og Seier har Dig Toget bragt;
Det bragte Danmark Ære.

Velkommen mellem Havn og Havn
Dig hilse to Nationer
IV.
Hvert Folk Du har jo lært Dit Navn,
Og Alle bød Dig Kroner.
De skinne med samdrægtig Glands.
Lad Verdens Fyrster krige!
En lukket Ring er Kunstens Krands,
Og eet er Aandens Rige!
V

General Comment

Denne sang er trykt i et hæfte og blev sunget ved festen for Thorvaldsen 16.9.1838.

Archival Reference

M18,19 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Når digtet er betegnet med et “Paa Helsingørs Rhed”, er det, fordi fregatten Rota med Thorvaldsen og en lang række af hans værker ombord ankrede op nordvest for Helsingør 16.9.1838, mens man ventede på smult vande. Før sejladsen videre til København blev der afholdt en hyldestfest på dampskibet Dronning Marie, hvor Boyes sang blev sunget eller deklameret, se reportagen af 17.9.1838.
    Af samme reportage fremgår det, at sangen blev sunget på melodien Vi Sømænd gjør ej mange Ord.

  2. Sammenstillingen af bøg og laurbær som et billede dels på foreningen af de to nationer/regioner, Thorvaldsen levede i, dels på ærefulde menneskelige kvaliteter er gentaget andre steder, fx i den indre gård på Thorvaldsens Museum, der er bemalet med egetræer, laurbær og palmer. Se hertil Lisbeth Balslev Jørgensens artikel ‘Thorvaldsens Museum, symbol og fortolkning’ fra 1970.

  3. Øresund, der forbinder Kattegat med Østersøen.

  4. En hentydning til det sted, man havde ankret fregatten Rota op mellem Danmark og Sverige, Helsingør og Helsingborg.

  5. Fremstillingen af “Kunstens Krands” som et domæne for sig virker velanbragt i forhold til Thorvaldsen, der var meget optaget af kunstnerisk frihed.

Last updated 26.08.2016