The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3523 of 10237
Sender Date Recipient
Frederik Vilhelm Bartholin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Ingen udskrift.

14.8.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn den 14 August 1824.

Ved min Ven Svitzer er jeg bleven underrettet om, at Hr: Etatsraaden har havt den store Godhed, at moddellere, og derefter hukke i Marmor, min forlængst afdøde kiære Broder Caspar Bartholin’s Buste – dette ved Deres Mesterhaand dyrebare Arbeide, har min Ven Svitzer anmodet mig om at modtage, med Tilføining: alt at have betalt samme – min venligste og ærbødigste Begiering er nu, at De ville behage at udlevere bemeldte Buste til dHr. Torlonia & Co. som ere anmodede om, at besørge dette Arbejde afsendt med en snarlig og sikker Skibsleilighed, formodentlig fra Livorno, enten hertil, eller til Hambourg. – Jeg tør smigre mig med, at De min ærede Hr: Etatsraad, opfylder denne min inderligste Begiering, og saaledes fyldestgiør min ubeskrivelige Længsel efter denne Gienstand. –
I det Haab at jeg endnu lever i Deres venlige Erindring, tillader jeg mig at anbefale mig, som
Deres meest hengivne og ærbødige F. Bartholin
Archival Reference
m9 1824, nr. 68
Other references

  • Trykt i Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 531-532.

Persons
Caspar Bartholin · Jacob Svitzer
Works
Last updated 08.11.2019 Print