The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2903 of 10237
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været lukket med voks og prægning. Voksdelen synes at være gået tabt ved åbningen af brevet, se hertil den generelle kommentar.

15.10.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Illustrissimo Sgre / il Sgr Cavaliere Thorvaldsen / – & / Roma.

Abstract

Brøndsted invites Thorvaldsen to accompany him on visits to collections of antiques.

See Original

Rom d. 15 octobr. 1821

Bedste Ven!
Jeg har foranstaltet, meest fordi Stackelberg bad mig derom, at Riepenhausenerne han og jeg og maaskee endnu en V[en] i morgen Formiddag Kl: 9 kunne besee besøge de mærkelig[e anti]ke Marmore i palazzo Chablai og siden de dejlige Fiesole’s hvoro[m] jeg talte med Dig. Vilde Du ikke være med ? jeg ønskede det meget – i saa Fald henter jeg Dig lidt efter Kl: 8½; men vær da paaklædt! – Din egen Brøndsted

General Comment

Dette er en af flere invitationer fra Brøndsted til Thorvaldsen. Det vides ikke, hvorvidt Thorvaldsen fulgte Brøndsteds opfordring og tog med på turen.

Brevet er skrevet på en lille seddel, der måler 7×21,5 cm og har været foldet til en lille billet. Brevet har været lukket med voks, hvilket har forårsaget et lille hul, der hvor seglet har siddet. Teksttabet er dog ikke større, end at det let kan rekonstrueres.

Archival Reference
m7 1821, nr. 72
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy
Persons
Brødrene Riepenhausen · Otto Magnus Stackelberg
Last updated 11.01.2013 Print