The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2429 of 10225
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl: Rigsvåbenets laksegl med Elefantordenen rundt om: KONGEL:OBERHOFFMARCHALAT SEIGL.

22.11.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S: T: / Hr: Etatsraad og Professor / Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen
Tilskrift: S:T: / Herr Etatsraad og / Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen.

Abstract

A.W. Hauch would like to meet with Thorvaldsen and discuss some suggestions for decorating some rooms at Christiansborg Palace.

See Original

I Henhold til det Løfte, som Herr Etatsraaden har haft den Godhed at give mig, at ville underrette Commissionen for Slottets Opbyggelse, om de Gemakker eller Steder i det nye Slot, som efter Deres Skiønnende, vare meest skikkede til at modtage Prydelser og Forziiringer af Deres Mesterhaand, tillige med et Forslag, som nogenledes bestemmede hvori disse kunne bestaae; giver jeg mig den Ære herved at forespørge: Om det maatte være Herr Etatsraaden beleiligt at komme til mig næstkommende Onsdag, om Eftermiddagen Kl: 6, til hvilken Tid Commissionen for Slottets Opbyggelse mødes hos mig.
Kongens Palai den 22de November 1819.

ærbødigst

Hauch

Archival Reference
m6 1819, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Sojourn in Denmark, 1819-20
Persons
A.W. Hauch
Last updated 10.05.2011 Print