The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2392 of 10237
Sender Date Recipient
Det Harmoniske Selskab [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl

18.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Deres Velbaarenhed / Hr Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen
Tilskrift: Deres Velbaarenhed / Hr Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede opfylde det Harmoniske Selskabs Ønske, ved herved at indbyde Deres Velbaarenhed til, under Deres Ophold her i Staden, at beære Sammes daglige Conversation, saavelsom Concerterne og andre Dets festlige Sammenkomster, med Deres behagelige Nærværelse.
Den første Concert gives førstkommende Onsdag, den 20de. dennes, Kl: 7, og Adgangskort, gjeldende for heele Vinteren, give vi os den Ære herved at insinuere Dem.

Directionen for det Harmoniske Selskab den 18 Oct: 1819

T Spengler [x] Deegen A Watte Waagepetersen

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m6 1819, nr. 45
Last updated 10.05.2011 Print