The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7604 of 10225
Sender Date Recipient
Christian Winther [+]

Sender’s Location

København

17.9.1838 [+]

Dating based on

Tekstfragmentet er en del af Christian Winthers digt ved Thorvaldsens hjemkomst i 17.9.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om en sang.

Abstract

Fragment of a song.

See Original

Albert [Thorvaldsen]
Danm [arks yngre Kunstnere]

[papiret mangler] bage til Nord
[papiret mangler] Høie,
[papiret mangler] gule, sig snoer,
[papiret mangler] Øie
[papiret mangler] Orangernes Duft
[papiret mangler] blaae Luft.

General Comment

Dokumentet er et fragment af en sang af Christian Winther fremført 17.9.1838 til Thorvaldsen.


På papiret ses også en tegning, antagelig af Thorvaldsen, af tre mænd. Tegningens motiv er p.t. uidentificeret.

Archival Reference
m34, nr. 95
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Last updated 11.05.2013 Print