The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2308 of 10225
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

10.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Abstract

Koch is pleased to have met P.O. Brøndsted in Rome. Thorvaldsen will soon start his journey to Denmark in the company of J.L. Lund. Hermann Ernst Freund has completed two apostles, and he has made considerable progress with the carving of some marble busts.

[...] Min Glæde over at have truffet Bryndsted i Rom er stor, Han kan og vil være mig meget Nyttig under mit Ophold her. Vor Thorvaldsen forlader i Selskab med Professor Lund Rom om faae Dage, og tiltræder saaledes Reisen til Fædrelandet

Min Ven Freund har siden Han underrettede Academiet om sit foretagende, endnu udført tvende Apostler, og er avanceret betydelig med de Portrætter Han for at øve sig i at behandle Marmoren har under Hænder [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Marble Carving · Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.02.2020 Print