The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2197 of 10225
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Konstantinopel

19.4.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Peder Malling [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Information that Thorvaldsen is preparing his journey to Denmark.

[...] Indirecte har ieg derimod her i Constantinopel havt flere Efterretninger – blandt disse at Thorvaldsen giør Tilberedelser, for at kunde tiltræde en Reise over Vien og Berlin, til Dannemark. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.05.2016 Print