The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1691 of 10219
Sender Date Recipient
E.H. Fleischer [+]

Sender’s Location

?

27.5.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[xxxxxx] Aviserne med megen Taksigelse.
Med høiagtelse Deres

beredvilligste Tiener

E. Fleischer

27 May
1817.

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m34, nr. 14
Last updated 10.05.2011 Print