The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 591 of 10193
Sender Date Recipient
NN Efter 1807 [+]

Dating based on

Uden datering, men eftersom sangen omhandler Hebe, må den være fra efter 1807.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hebe af Thorvaldson

    Sonnet.

Forsvundne Guddoms Møe i Marmor bunden
Din Nektarskaal i Rom du monne tage
Paanye, saa yndig som i Oldtidsdage,
Heel græsk, af Tidens Flitter uomvunden!

Vel hæver sig dit Tempel ei i Lunden;
Men hvor Du staaer, formaaer Du huld at drage
De svundne Guders høie Liv tilbage:
I Din Gienskaber er de andres funden!

O virk end mægtig: Sundhed, Kraft og Flamme,
Din Skaal paany i Hiertet ind ham gyde:
At nordisk Kraft mon’ Sydens Luft betvinge!
Og Mars hans stærke Gud, Du vække samme:
At ved din Side vældig han maae bryde
Sin skiøre Form og frem i Marmor springe!

K.

Archival Reference
m33, nr. 11
Last updated 10.05.2011 Print