The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1641 of 10219
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

9.2.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Vedlagt tilstilles et Brev til Academiet i anledning af Heüers Ansøgning hvorved jeg har tilføjet et Par Ord til Academiet –
De ville meget forbinde mig ved en Underretning om jeg ikke efter mit Ønske kan vente snart at see Dem paa Giennemrejse i Odense – Udsættes Deres Rejse da svinder alt Haab at see Dem tilbage til 31 Marts og ugierne savnede jeg Dem til den Tid i Kiøbenhavn


Odense d 9 Febr 1817
Velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 49
Last updated 11.01.2013 Print