The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1563 of 10225
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

13.9.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: H Etatsraad og Directeur Hansen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraaden ville maaske kunde foranledige at de to Medailleurer som have meldt sig til at skiære Stemplet til Kroningmedailllen foreviste deres Arbejde eller berettede angaaende sammes Fremgang paa Mandag i Forsamlingen—
Ligeledes vilde jeg ønske at Baden og Justitsraad Schov vare betænkte paa at foreslaae hvad Bøger der hensigtsmæssigen kunde anskaffes for Grev Moltkes Legat.
Begge disse Gienstande ønsker jeg nemlig at omtale i Forsamlingen—

Velvilligst
Christian Frederik

Sorgenfri d. 13.9. 1816

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 43
Last updated 11.01.2013 Print