The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7823 of 10239
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

19.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: “Til Directeur for det Kongelige Academie for de skjønne Kunster, Hr: Conferentsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand. –”

Abstract

The commentary for this letter is not yet available.

See Original

Med Hr. Conferentsraadens meget ærede Skrivelse, dateret 11te. dennes, have vi havt den Fornøielse at modtage et nyt Beviis paa Deres fædrelandske Sindelag og Kierlighed til Deres Fødestad, idet De ved det medfulgte, under 8de. næstforhen allernaadigst confirmerede, Gavebrev og Testamente har skjænket Staden Kjøbenhavn alle de Kunstsager, De ved Deres Død maatte efterlade Dem. –

Idet vi erkjende dette Deres Offers fulde Værd, undlade vi ikke, paa Stadens Vegne, at bevidne Hr. Conferentsraaden vor hjerteligste Tak herfor.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de. Decembr. 1838.

    Kierulff      
Schäffer Bentlei Mundt Skibsted Riis Lowson Dahl
    Münter Driefer    


/ Holmer

Archival Reference
m29 I, nr. 7
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 46-47.
Last updated 10.05.2011 Print