The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 639 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 5.-7.10.1807 [+]

Dating based on

Dette brevudkast er uden tvivl svar på Schubarts invitation af 2.10.1807 til at tage til Montenero, se den generelle kommentar.
Da postekspeditionstiden for brev fra Montenero/Livorno til Rom almindeligvis var 3-5 dage, kan udkastet tidligst stamme fra 5.-7.10.1807. Desuden må det lægges til grund, at Thorvaldsen har villet skynde sig med at skrive et svar pga. Schubarts nærmest akut bønfaldende tone i hans invitation til billedhuggeren.
En datering af udkastet må da antagelig sættes til 5.-7.10.1807.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Abstract

Thorvaldsen declines the invitation to Montenero.

See Original [Translation]

Deres Eccellenza

Jeg er paa nye saat i en haard fristelse at tage med Hr Vahl som Rejser herfra om en 8 til[?] 10 Dage saa udbeskrivellig gierne som jeg ønskede det saa er det desvære ikke mulig af mange Aarsager

General Comment

This fragment of a draft was intended as an answer to Schubart’s urgent invitation of 2.10.1807 to Thorvaldsen to join Johan Georg Wahl on his visit to the Schubarts’ villa Montenero, ca 7 kilometres south of Leghorn in Tuscany. Among other things, Schubart wrote: “I ask you, I beseech you, my dear Thorvaldsen, to come to us.”
Thorvaldsen’s departure was so close that a seat had been reserved for him in the coach that he was to travel in, as Wahl writes in his later travel report to Thorvaldsen.


The sculptor probably began this draft of an answer to Schubart’s invitation immediately after its reception, but he never sent a finished letter. It also appears from Wahl’s travel report that the Schubarts had not been informed that the sculptor was unable to come: ”...they were very sorry that you had not come, I apologized as much as possible on your behalf …”.

Archival Reference
m28, nr. 35,3
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Johan Georg Wahl
Last updated 26.10.2015 Print