The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 388 of 10237
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

6.8.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af nærværende udkast, men det færdige brev er dateret 6.8.1804.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Efter lang tavshed giver ieg mig den ære at tilskrive Det Kongelige Academie at ieg før har opfyld min underdangnist Skyldehed Hvar formedels Sydom som har plag hold mig hele sommeren i den udbehageligste tilstand ieg befinder mig nu noget bedere og haabe at oprette en i vinder at oprette den tabt Hast udbe for mig saa Hoist udbehage og tabte Tiid


[på en anden side af papirarket:]
Bester Ven!
Jeg har i dette oeb. Dag først i Dag imodtaget dit brev som har lagt en lang hos Ro

General Comment

The first of these two fragments is a draft of letter of 6.8.1804.
The second fragment is probably addressed to Thorvaldsen’s friend, C.F.F. Stanley.

Archival Reference
m28, nr. 26
Document Type
Draft, autograph
Last updated 17.07.2017 Print