The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 262 of 10237
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

22.4.1802 [+]

Dating based on

Thiele I, p. 175 daterer brevudkastet til 1802. Denne datering fastholdes, se nærmere herom i note til brudstykke af et andet brevudkast, sandsynligvis til Jørgen West, som optræder på den anden side af samme stykke papir som dette.

Gotskalk Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen begs his father to send him a letter as he is longing for news from Copenhagen. He expects to leave Rome for Denmark soon and is looking forward to the reunion with his parents.
 He hopes that C.F.F. Stanley will take over his rooms when he arrives in Rome.

See Original [Translation]
Gode Fader! Sede sam[?] Rom d. 22 Aprl

Jeg har med megen lengsel vendet efter brev fra Dem men for geves. bivis mig dog den godhed at tilskrive mig strax efter De har bekommet dette brev, og lad mig vide hvodledes det gaaer Dem og min Moder. tillige alle gode Venner, De kan let forstile Dem hvor kert det maa værre mig at faae nogen Efterretning fra mine foreldre og mit fødeland hvor der er saa meget der kan fornøe mig at hiøre. lad mig see at De skriver mig ofte til i den kortte Tiid ieg er her da det nu nermer seg den Glade Dag at ieg skal omarme mine gode foreldre gud hvilken glæde det vel værre for Derre. ieg har hiørt at Hr Stangelye har vunden Reise stipendiium som glæder mig[,] ieg øn[s]ker at naar han kommer hertil Rom vilde tage met Logie som han vel værre vel tient [med] da det er en over maade brav [...]

General Comment

Thiele I, p. 174 is not sure whether this draft was ever finished and sent off.
The draft is on one side of a piece of paper with another draft, probably to Jørgen West, on the other.

Archival Reference
m28, nr. 16r
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 175.
Other references

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 103.

Subjects
Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Parents
Persons
C.F.F. Stanley · Karen Thorvaldsen
Last updated 04.02.2015 Print