The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1789 of 10225
Sender Date Recipient
John Bryant Lane [+]

Sender’s Location

Rom

Presumably 1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Else Kai Sass daterer brevet til 1818. Da den i brevet nævnte buste af Dunstanville ikke er nævnt i Thieles biografier om Thorvaldsen, og heller ikke forekommer i regnskabsprotokollen 1819-1823, mener Sass, at man kan gå ud fra, at den i brevet omtalte buste må have været fuldført i marmor før Thorvaldsens rejse til Danmark i 1819. Da Lord Dunstaville (1757-1835), som busten forestiller, var i Rom i 1818, synes det rimeligt med Sass at antage, at brevet også stammer fra dette år, se i øvrigt Else Kai Sass: Thorvaldsens portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 451-452.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Ilustrissimo Signor / Signore Thorvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Caro Signor

Ho mandato il Fachino pel Busto di Mi Lord De Dunstanville.

JB Lane
83 Strada Condotti

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m26 I, nr. 12
Other references

  • Brevet er gengivet hos Else Kai Sass: Thorvaldsens portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 452.

Last updated 21.02.2015 Print