The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9334 of 10207
Sender Date Recipient
Frederikka Warburg [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med grønligt segl.

25.8.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Ridder Hr. Conferenceraad / Thorvaldsen.
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Hr. Conferenceraad Thorvaldsen Ridder p:p:

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Tillid til Hr. Conferenceraadens Godhed, tillader jeg mig den underdanige Frihed at bede Dem om at forunde mig nogle Minutters Samtale, eftersom jeg har bestemt mig til at male Christus efter den i vor Frue Kirke sig befindende Figur. Men da intet Sted findes i Bibelen, der kan oplyse herom, have fleere Theologer sagt at kun Mesteren af Værket kan give mig tilfredstillende Forklaring herover, og da jeg ønskede dette Arbeide færdig til en bestemt Tid, og jeg paa Grund af at mit lovlige Kalds Syssel, der kun levner mig den aarle Morgen hertil, haaber jeg det vil tjene til Undskyldning for denne min Paatrængenhed hvormed jeg er Deres Høivelbaarenhed besværlig. I Haab om gunstig Bønhørelse nævner mig

  Deres  
    underdanige
Kjøbenhavn den 25de August 1843.   Frederikka Warburg
Institutbestyrerinde
Archival Reference
m25 1843, nr. 40
Works
Last updated 08.01.2018 Print