The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9232 of 10225
Sender Date Recipient
Det Kongelige Mønt- og Medaille-Kabinet [+]

Sender’s Location

København

7.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur og Professor ved det Kongelige / Academie for de skjønne Konster, / Storkors af Dbge, Dannebrogsmand, / etc etc etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Generalkrigscommissair Falbe er for Tiden beskjeftiget med Udarbeidelsen af et Catalog over de afrikanske Medailler og Mynter og har hertil afbenyttet saavel de to Kongelige Medaille-Cabinetters, som flere Privatmænds Samlinger. Da dette Værks størst mulige Fuldstændighed er af megen Interesse for det Kongelige Mynt og Medaille Cabinet, for hvilket jeg har den Ære at være Chef, og det er mig bekjendt, at der blandt Deres Høivelbaarenheds Oldsager forefindes en betydelig Samling af ovennævnte Myntsorter, tillader jeg mig ærbødigst at anmode Hr. Conferentsraaden om, Generalkrigscommissairen velvilligst maatte indrømmes Tilladelse til, i den muligst korteste Tid, at erholde et Overblik over denne Samling, for i Cataloget at kunne optage den Deel, som, vedkommende Værket, kan tjene til dets hensigtsmæssige Forøgelse og fremme dets Fuldstændighed.

Overhofmarskallatet i Kjøbenhavn d 7 Februari 1843.

JGo Levetzau


/ Schønberg

Archival Reference
m25 1843, nr. 4
Subjects
Thorvaldsen's Collection of Coins
Last updated 17.02.2014 Print