The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9352 of 10239
Sender Date Recipient
Friederich Nicolai Wilhelm Paulsen [+]

Sender’s Location

Fredensborg

Information on sender

Sort laksegl præget med våbenskjold.

26.7.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: S.T. Herr Conferensraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebroge / p / Nysøe / pr Præstø / franco.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Egelund pr: Fredensborg den 26de Juli 1843

Undskyld, Hr Conferentsraad, at jeg uleiliger Dem med disse Linier, men da jeg idag var paa Kokkedal hvor Deres Datter for Tiden opholder sig, erfarede jeg, at hun havde modtaget Breve fra Rom, ifølge hvilke hun anseer det nødvendigt at reise derhen. Gjerne vil hun, foruden Datteren, medtage Albert, men da hun er gjort opmærksom paa, at den Interesse, som Hans Majestæt Kongen har udtalt for ham, vel meest vilde virke paa hans Fremtid, naar han blev her, saa synes hun, endnu at være noget ubestemt. Da jeg veed, at Hr Conferentsraaden er enig i Ovenstaaende, troer jeg, som Formynder for Albert, at maatte gjøre mit til, at han bliver tilbage, og da Deres Datter en af Dagene tager til Kjøbenhavn, for at arrangere sig til Reisen, og hun, angaaende flere Ting, ville samtale med Conferentsraad Collin, har jeg idag underrettet ham herom og udtalt min Mening med Hensyn til Albert.

Ovenstaaende har jeg troet at burde bringe til Hr: Conferentsraadens Kundskab, idet jeg tillige har den Ære at undertegne mig som

Deres

ærbødige
Wim Paulsen

General Comment

På brevets bagside er der med anden hånd skrevet: “Fredensborg 28 / 7 / 43.” Muligvis en form for udregning af porto, da brevet er sendt over Fredensborg.

Archival Reference
m25 1843, nr. 39
Persons
Alberto Paulsen · Elisa Paulsen
Last updated 10.05.2011 Print