The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9328 of 10234
Sender Date Recipient
G. Borup [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststemplet: “KiØBENHAVN [2]4 6 1843”.
Rødt segl med overlæg af papir præget med en gris som motiv.

24.6.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Til S.T. Herr. / Conferendsraad Thorvaldsen. / paa Nyesø / ved Præstø.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn den 24de Junii 1843.

Til S. T Herr Conferendsraad Thorvaldsen.

Undskyld at vi dristiger os til at uleilige Conferendsraaden med disse Linier, men Frygten for at vi dennegang muligviis kunne faae Opgaver som de foregaaende som mindre har egnet sig for Billedhuggere; hvilket er Grunden hvorfor vi er saa frie at henvende os til Dem med Bøn om at hvis det nogenlunde var Dem mueligt at komme ind til den Tid som Opgaverne skal gives, d. 1ste. Julii om Morgenen Kl. 8. hvilken Dag har Indflydelse paa hele vor Fremtids Vel. – Hvis det nu ikke kan skee da om Conferendsraaden ville have den Godhed for Os at tilsende Academiet de Cyschetter som de fandt for godt at vælge. – Kan vor Bøn i saa Henseende ikke opfyldes saa vil det forstemme os meget at vi vil nære Tvivl om vi skal gaae med eller ikke, da vi har sat hele vort Haab til Conferendsraaden. –

Paa Grund af den korte Tid udbeder vi os Conferendsraadens Svar snarest muelig. – Hvad Statuerne angaaer saa er det ved det Gamle. –

Deres med Agtelse og
Kjærlighed forbundne Elever
G. Borup     Andreas Kolberg

Archival Reference
m25 1843, nr. 30
Last updated 10.05.2011 Print