The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 961 of 10233
Sender Date Recipient
J.L. Lund [+]

Sender’s Location

København

Antagelig oktober 1810 [+]

Dating based on

Af brevindholdet fremgår, at Lund og Friederike Brun på brevskrivningstidspunktet var ankommet til København efter deres fælles rejse fra Rom. Af Bruns erindringer: Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319, fremgår det, at de rejste fra Rom d. 12.8.1810. Den 4.9.1810 skrev Lund til Thorvaldsen fra Milano, hvorfor de rejsende tidligst kan have nået København ved september måneds udgang. Brevet er derfor formentlig sendt tidligst primo oktober 1810.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: An Herrn Prof. Thorvaldsen in Rom.

Abstract

Lund writes that he has arrived safely in Copenhagen. He explains that a written authorization is necessary if Thorvaldsen’s things are to be released from the estate after the late professor Nicolai Abildgaard. Thorvaldsen can just give the authorization to C.G. Kratzenstein Stub, whom Lund will write soon. He mentions that he has received Christian Daniel Rauch’s letter and sends greetings to all his friends in Rome.

See Original [Translation]

Jeg benytter denne Leilighed, at sige Dem, at vi har lykkelig tilbagelagt Reisen hertil. Mig angaaende kan jeg endnu inte sige Dem noget bestemmt, men imidlertid haaber jeg alting skal gaae godt. – For at kunde faae Deres Kaabbere og andre Sager som staaer hos Frue Abildgaard, og som Frue Brun siger ogsaa hos Hr. West, vil det vel være nødvendigt at faae en skriftelig Fuldmagt fra Dem, og derom beder jeg Dem, at De vilde have den Godhed at sende mig den, so snart som muelig, giv den bar til Stub, saa faaer jeg den sikkert. – I næste Uge skriver jeg maaskee til Stub. Rauchs Brev har jeg faaet. – Lev vel, og vær hilset fra mig paa det venskabeligste. Hils alle vor Venner i Rom fra Deres Ven JLLund

General Comment

On the back of the letter, there is a greeting from Dr. Poul Scheel, see this.

Archival Reference
m2 1810, nr. 48a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Letters and Writing · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Artistic Environment in Copenhagen
Persons
Juliane Marie Abildgaard · Friederike Brun · C.G. Kratzenstein Stub · Christian Daniel Rauch · Jørgen West
Last updated 04.12.2017 Print