The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6683 of 10239
Sender Date Recipient
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
Carl Christian Rafn [+]

Sender’s Location

København

24.4.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Etatsraad Thorvaldsen, / Billedhugger / i Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

DET KONGELIGE
NORDISKE OLDSKRIFT SELSKAB


Kjøbenhavn, den 24de April 1835.

Vi have længe og længselfuldt ventet vor kjære Landsmands Hjemkomst til Fædrelandet, have derfor ladet vedføiede Meddelelse henligge en Tid. Vi benytte nu denne gode Leilighed til at tilstille Dem samme, i det jeg paa paa Bestyrelsens Vegne udtrynne, hvor behageligt det er den at see Deres verdensberømte Navn, blandt Navnene paa Selskabets Medlemmer, Dem, Islands og Danmarks Søn, blandt Medarbeiderne til et islandsk og dansk NationalAnliggendes Fremme, en Sag der nu vinder varm Deeltagelse i og udenfor Europa. De vedlagte Beretninger fremstille derpaa Kjendsgjerninger. Blandt Fundateurerne af Selskabets faste Fond vil De finde flere Mænd af europæisk Navnkundighed; vi have allerede nogle af stor Anseelse til at forøge denne Liste med for indeværende Aar. Ethvert saadant Navn at indføre paa denne Liste er af uberegnelig Vigtighed for Selskabets Opkomst; og vil det saaledes gaae fremad, som det tegner til, kunne vi maasnee have den Tilfredshed, at Stiftelsen kan blive behørig begrundet endnu medens vi leve.

Vi anbefale Dem paa det bedste denne nordiske Nationalsag. Deres Deeltagelse for den vil blive af stor Vigtighed.

DHrr Schlegel og Finn Magnusen formelde til Deres Hvbhed venligst Hilsen.

Med inderligste og udmærket Høiagtelse tegner jeg mig

  Deres
  ærbødigst hengivne
Rafn.
General Comment

I brevets øverste venstre hjørne er selskabets logo trykt. Det forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, står skrevet med islandske runer og omkranser figuren. Logoet er tegnet af maleren J.L. Lund i 1825, jf. hjemmesiden for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Archival Reference
m20 1835, nr. 29
Other references

Last updated 09.07.2020 Print