The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 300 of 10237
Sender Date Recipient
Luigi Formenti [+]

Sender’s Location

Albano

12.6.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Sandsynligvis Albano

Information on recipient

Udskrift: Alle mani di Fra / Alberto Tolval/sen

Abstract

The unidentified Formenti summons Thorvaldsen to a meeting with Anna Maria Uhden.

See Original [Translation]

Albano
Dal Convento di
S[anta].M[ari].a della Stella
li 12. Giug[n]o 1803.
Caro Fra Alberto
Per S. Ubidienza vi porterete in Casa di Suor Maria Udena al monastero delle Vergini alli Cappuccini, che dalla med[esim].a averete gli ordini del vostro Destino. E non mancate addio. Vi avverto che se la Sud[dett].a Serva di Dio stasse in Chiesa a fare orazione ritornate più tardi.

Per il Pre Cellerario
Frà Luigi Formenti
General Comment

Thiele I, p. 192 kalder dette brev “en mysteriøs Skrivelse”. I sine notater om brevene i arkivet på Thorvaldsens Museum (Thorvaldsens Archiv, Vol. I, 1803, 10, b) skriver han endda: “Jeg forstaar ikke dette brevs Indhold, men det synes at Anna Maria Uhden må være indgaaet i Klostret”. Thiele tager brevets ordlyd for pålydende og foreslår, at det skal forstås som “en formelig Stævning til Thorvaldsen, [om] at indfinde sig i et Anliggende betræffende ‘Sgra Anna Maria Uhden’”.
Thiele har ikke blik for, at brevet må betragtes som en spøg, hvilket Müller, op. cit., p. 732, med rette mener må være tilfældet. Der findes intet som helst belæg for, at Uhden skulle være blevet nonne endsige, at Thorvaldsen skulle være blevet munk. Snarere tværtimod!
Det forekommer mere rimeligt at foreslå, at Uhden var taget til Albano efter Thorvaldsen, og at hun satte sig for at drive gæk med Thorvaldsen ved at lade en præst indkalde ham til møde i et kloster i en på skrømt alvorligt-kommanderende tone. Brevet kan da læses som endnu et bevis for det legende-ironiske forhold mellem de to elskende, se fx også notatet af antagelig april 1802.

Archival Reference
m1 1803, nr. 11
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 192-193.
Other references

  • Sigurd Müller: ‘Thorvaldsens Elskede’, in: Gads danske Magasin, september 1909, p. 731-732.

Subjects
Thorvaldsen's Women
Last updated 26.09.2018 Print