The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9468 of 10231
Sender Date Recipient
Jørgen Dalhoff [+]

Sender’s Location

København

20.2.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt for payment of clay, iron, and iron bands delivered in March, April, and May 1843 for the execution of the colossal statues for Christiansborg.

See Original

Høivelbaarne Hr. Conferentzraad Thorvaldsen
Leveret til de store Statyer til Christiansborg Slot.

1843
Marts d 27.
April d 3.
d. 4.
d. 15.
 
d. 28.
 
Mai d. 11
 
 
d. 31

98½ [lispund] Leer à 8 ß
137 [lispund] dito à 8 ß
220 [lispund] dito à 8 ß
31 [lispund] 10 [pund] Jern fra Tvermoes med Arbeidsløn
17 [lispund] 4 [pund] dito af eget Jern med dito à 16 ß
2 [lispund] Jernbaand à 20 ß pr. [pund]
106 [lispund] Leer à 8 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken Herbst har været benyttet er malet om og atter brugt her à 8 ß
42 [lispund] er malet derimellem og henbragt à 8 ß
det tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
derved ialt kjørt 15 smaa Læds
og tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 8 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 8 ß
 
Kjøbenhavn d 20 Febr. 1844.

8Rbd 1 [mark] 4 ß
11 – 2 – 8 –
18 – 2 – . –
 
130 – 2 – . –
6 – 4 – . –
8 – 5 – . –
 
14 – 1 – . –
3 – 3 – . –
2 – . – . –
5 – . – . –
15 – . – . –
5 – . – . –
Summa 228 Rbd 2 [mark] 12ß
 
J Dalhoff.
betalt hvorfor
qviteres
J. Dalhoff.
General Comment

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 28.11.1843. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Archival Reference
gmIV, nr. 80
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Subjects
Commission for Christiansborg · Weights and Measures · Monetary Units · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials
Persons
Adelgunde Vogt
Works
Last updated 19.08.2014 Print