The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9266 of 10225
Sender Date Recipient
Trykkefrihedsselskabet [+]

Sender’s Location

København

1.4.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

See Original

Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
har som Medlem af den kjöbenhavnske Afdeling af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug betalt Contingent for det förste Halvaar, nemlig fra 1ste April til 1ste October 1843, samt Bidrag til Afdelingens Udgifter for det hele Aar fra samme Dato, i Alt med 7 Rigsbankmark, hvorfor qvitteres.

Kjöbenhavn d. 1 April 1843. Diechmann
General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference
gmIV, nr. 44
Last updated 10.05.2011 Print