The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2457 of 10207
Sender Date Recipient
NN Efter 1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Januar

24 til en Dør Mand
24 Februar to Breve til Hr. Conforrennsraaden
25 et ditto
8 Marts to Breve til Confrennsraa [sic!]
9 et Brev fra Conferrensraaden til Rom
4 R ” – ” sk.
” – 1 – 14
” – ” – 15
” – ” – 14
” – 4 – 14
Summa 2 Rb 2 – 9 sk

[Der regnes delvist i Mark]

Archival Reference
gmII, nr. 92
Last updated 10.05.2011 Print