The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8610 of 10225
Sender Date Recipient
Anders Christian Olsen [+]

Sender’s Location

København

3.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Nota
til
Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Thorvaldsen St.K. af D og DM

1840   Debet  
Forfærdiget et Mahogni Divanbord 42 Rd ,, [tegn for mark] ,,
Ligeledes et Skriverbord med Skabe under og 11 Skuffer og Klæde ovenpaa 70 ,, ,, ,,
Summa 112 Rd ,, [tegn for mark] ,,

Betalt
hvorfor qviteres

Kjøbenhavn d. 3’ Decbr 1840.

AC Olsen

Archival Reference
gmII, nr. 69
Last updated 10.05.2011 Print