The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9073 of 10237
Sender Date Recipient
Dannebrogsmændenes Pensionsfond [+]

Sender’s Location

København

1.7.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Dannebrogsmændenes Pensionsfond har
Høivelbaarne Hr= Conferentsraad Thorvaldsen, Directeur og Professor ved Academiet for de skjønne Kunster, Storkors af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand, som Storkors af Dannebrog,

erlagt det ved allerhöieste Resolutioner af 10de Marts 1809 og 9de Mai 1835 bestemte aarlige Bidrag for Aaret til 1ste– Juli 1842.
20 Rbdlr., Sølv for hvilke Tyve
Rigsbankdaler Sølv herved qvitteres.

Kiøbenhavn, den 1ste– Juli 1842. –

Bardenfleth

de Kongelige Ordeners Skatmester.
/ Lindberg

Archival Reference
gmII, nr. 67d
Last updated 10.05.2011 Print