The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10088 of 10237
Sender Date Recipient
Johann Scholl [+]

Sender’s Location

København

Efter 1848 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
1841
til
44.
 
 
 
1843
 
1844
 
 
1845
 
 
1845
 
 
 
1845
til
1847.
 
 
 
 
1848
2 Marmorbasrelief
til Frue Kirke
 
 
Venus
 
en Maaned vorsømt
med Udpakning ligeledes
Novemb: Decemb: og
Januar i alt 4 Maaneder
 
Amor trionphante
 
Fuldendelsen af
Marmorbuste Kong
Frederik 6te. –
 
Pandora
Hebe –
Amor e Psiche
Paratinsky
 
x Rest paa Venus
 
 
2 Apostlerne
 
400 Spezies
 
 
225
 
 
 
 
150.
 
350.
 
 
 
25.
 
250
200
400.
400.
1250
50
1300
 
300 ! – ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
færdig
mangler lidt 25
halve Arb: 200
= 200
   425[Spalte til højre:]

 
1841
1842
1844
=
 
 
1844
=
 
 
 
 
 
 
 
1845
 
 
 
1845
 
 
1845
1847
 
 
 
 
 
 
1848
=
Modtaget
Novemb: –
März –
April –
Octob: –
 
 
August – –
Octob: –
 
 
 
 
 
 
 
Octob:
ved Bissen Prof:
 
 
ved Prof. Bissen
 
Modtaget fra
Novmb: til
Decemb:
 
 
1300
1050
250
 
Modtaget
Januar til
October
Novemb:
 
100.
100.
100.
100.
400.
 
75.
100.
175
 
 
 
 
 
 
250
100.
350
 
25.
 
 
 
1050.
 
 
 
 
 
 
500.
25.
 
 
 
 
 
 
 
bliver Rest
500 Spezies x


Kjøbenhvn dn 27 Novemb 48.
J: Scholl Billedhugger


[Med blyant:]

1050
500
25
1575
 
1300
300
1600
1575
25
 
925
250
275
200
475
 
     
Archival Reference
gmI, nr. 83
Last updated 10.05.2011 Print