The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7190 of 10239
Sender Date Recipient
Wilhelm Marstrand [+]

Sender’s Location

Rom

11.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[…] – Thorvaldsen reiser da endelig hiem . . . som en Løve seer han virkelig ud den gamle Karl; jeg holder ellers ikke meget af hans Person, han er grumme afmaalt og kold høflig, man kan ikke nærme sig ham rigtig og Alle, som ere i nær Berøring med ham, beklage sig over hans Gnieragtighed og Mistro – Igaar tog han Afsked med Paven, da var han i Galla og saa behængt med Ordener, at der virkelig hverken for eller bag var Plads til flere. Det synes han Selv godt om og en Dag jeg besøgte ham viste han mig alle sine Ordener og Diplomer og var grumme henrykt over dem. Manden bliver gammel.

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 29

Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.06.2017 Print