The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2260 of 10219
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

12.6.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Sass, op. cit.

Niels Rosenkrantz [+]

Recipient’s Location

København?

Abstract

Clemens Metternich is leaving Rome in two days and is posing for Thorvaldsen, who is modelling his bust, cf. A234.

[...]

Fyrst Metternich rejser paa Mandag. Han sidder i de sidste Dage nogle Timer daglig for Thorwaldsen, som efter Fyrstens Begjæring forfærdiger hans Buste.

[...]

General Comment

Brevudkastet er skrevet i Brøndsteds konceptbog, jf. arkivplacering, men teksten citeres fra Sass, op. cit. Af brevet citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 I
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 516.

Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons
Persons
Clemens Metternich · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.01.2017 Print