The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9877 of 10225
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

19.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Plays host to Friedrich Wilhelm IV, who, among other things, is shown several of Thorvaldsen’s works in a special exhibition in honour of the Prussian King, who commissions a marble copy of one of Thorvaldsen’s works from the Danish sculptor H.W. Bissen.

[Dagbog 19.6.1845:]

Om morgenen Kl 9 fulgte jeg Kongen til Kunst Academiet, hvor en Udstilling er foranstaltet

[…]

19. Kl 9. Ved at besøge Kunst Academiet giorde jeg ham opmærksom paa Thorvaldsens sidste skiønne Arbejde, hans Hercules, og paa hans Ungdoms Arbejder, ligesom og paa de flere udmærkede Arbejder, der prydede Udstillingen. Kronprindsen overleverede Kongen Diplom som Æres Medlem, hvilket han velvilligen modtog. Thorvaldsens Attelier og Vaaning besøgtes, og Kongen bestilte hos Bissen en Gientagelse af Thorvaldsens Gratier.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 573.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Friedrich Wilhelm 4.’s Visit in Copenhagen June 1845 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Works, Executed by Others · Thorvaldsen's Workshops
Persons
H.W. Bissen · Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 24.06.2016 Print