The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9045 of 10225
Sender Date Recipient
Caroline Amalie [+]

Sender’s Location

København

Juni 1842 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Herr Justitzraad / Thiele / Charlottenborg

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Tirsdag Morgen

Her Justitzraad Thiele!

Grevinde Rantzau i Petersborg beder mig sænde hende tvende fortrinlige Afstøbninger af Kongens og min Byste. Jeg ønsker at hun endnu maae modtage dem medens Dampfahrten til Petersborg er aaben og beder Dem at ville besørge disse Afstøbninger (de fuldstændige, med Skulder og Bryst.) Tillige bør jeg lægge Dem disse Bysters omhyggelige Indpakning paa Hjertet. Thi desværre er Jerichaus basrelief kommet beskadiget til Petersborg og Grevinden beklager den skjødesløse Indpakning. Hun siger at fra Dampskibet indtil Byen bør Kassen og Efecter stedse kjøres et Stykke Vei.

Velvilligst

Caroline Amalie

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print