The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9890 of 10233
Sender Date Recipient
Jørgen Sonne [+]

Sender’s Location

København

12.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Tilføjet med anden hånd] Protokolbilag No 191 fremlagt i afg Conferentraa[d] [sic]
Thorvaldsens Bo den 30teAug 1845


Kjøbenhavn d 12 Juli 1845

At Undertegnede har hørt i Rom Conferentsraa[d] Thorvaldsen yttre at have overladt til Grosserer Puggaard de tre Gratier i Bas som den Gang fantes [sic] i hans Studier, for den Sum samme selv havde kostet ha[m] imellem 300 og 400 Scudi

Atesteres [sic] herved
Jørgen Sonne

General Comment

Dette er et bilag til Puggaards brev af 14.7.1845.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 88
Persons
Hans Puggaard
Last updated 07.01.2013 Print