The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9749 of 10237
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet med magistratens laksegl.

7.8.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det & Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi fra det Kongelige Rentekammer have modtaget et af Hans Majestæt Kongen under 10de f M: allernaadigst underskrevet aabent Brev paa, at Besiddelsen og Brugen saavel af den Grund, paa hvilken det Thorwaldsenske Musæum er opført, som en Deel af den ved Musæet beliggende Plads skal være Kjøbenhavns Commune overladt, det undlade vi ikke herved tjenstligst at tilmelde Commissionen til behagelig Underretning.

Kjøbenhavns Raadstue, den 7 august 1844.

Kierulff

Bentley Algreen-Ussing Riis-Lowson
Dahl Driefer Hansen

/Holmer[?]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 102
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print