The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9501 of 10239
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Holbech [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Hr Holbek Billedhugger i Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

No 6

Da Conferentsraad Thorvaldsen i Gaar pludselig ved Døden er afgaaet, saa have vi, som følge hans Codicil af 25 Janu 1843, ere udnævnte til Executores testamenti, i Dag tilskrevet Dhr Consul Dalgas i Livornog og Agent Bravo i Rom, om i Forening at tage alle Thorvaldsens Eiendomme under Bevaring og Forsegling og forøvrigt varetage det videre fornødne til Boets Bedste. – I den Anledning tillade vi os at anmode Dem om at drage Omsorg for at intet røres af bemeldte Eiendomme forinden de to nævnte Herre i Forening indfinde sig for at tage Boet i Bevaring. –

Khvn d: 25 Mrts 1844

[Med anden hånd:]

Collin Thiele Clausen Schouw Bissen

[I venstre margen på den anden led, tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt den 10deApril 1844 i Confts Thorvaldsens Bo.

Collin

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 6
Last updated 27.06.2011 Print