The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6725 of 10207
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher [+]

Sender’s Location

Nordsøen

Autumn 1835 [+]

Dating based on

Årstallet fremgår af digtet, en mere præcis dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

PAA FREGATTEN BELLONA
I NORDSØEN 1835

Du Bølge fra den danske Kyst,
Med Jubel hilse vi Dig atter!
Paany sig vugger ved dit Bryst
Din unge krigeriske Datter;
Din mørke Pragt os hellig er
Som Danmarks Vei til Magt og Ære,
Og nu vort Hjerte dobbelt kjær
Som Vejen hjem til vore Kjære.

Fra Middelhav og spanske Sø
Bellona venlig Hilsen bringer;
Der fløj hun om, den raske Mø,
Paa Frihedens de første Vinger;
Da svang hun sig, saa smuk som stærk,
Til Landet, rigt paa Kunst begavet,
Og tog en herlig Kunstners Værk
Og bar det højt igjennem Havet!

Og Kunstneren er Danmarks Søn, –
Hans Aand tilhører alle Lande;
Og ingen Laurbærkrands er grøn
Som den omkring hans ædle Pande;
Hans Værk i Danmarks Kongestad
Skal lyse som en Kunstens Stjerne,
Fremlokke mangt et Digterqvad
Og mangen Fremmed fra det Fjerne!

Op, Venner nu! et Hurra frem!
Og højt Bellona skal det gjælde!
Hun drager som Minerva hjem
I stille Majestæt og Vælde.
En Skaal for hendes Rejses Maal
Hesperien det lykkelige!
Men fremfor Alt vor bedste Skaal
For Fredrik og hans gamle Rige!

General Comment

Digtet er gengivet fra Ludvig Bødtcher: Samlede Digte, København 1940, p. 115-116, digitaliserede i Arkiv for Dansk Litteratur, se evt. også digtsitet Kalliope.
Digtet blev også publiceret i Kjøbenhavnsposten, 9. Aarg. No. 275, 13.11.1835.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Persons
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.07.2017 Print