The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7804 of 10209
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststempler: Hamburg 3.1.1839 Rom 17.1.1839

22.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

F.C. Krohn [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sigre. Fed: Krohn Intagliatori di Mon Danese pr recap. Cafe greco Via condotti a Roma
Tilskrift: Til Akademiets reisende Artist Hr. Medailleur Fr. Krohn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ved at modtage Deres Skrivelse fra Neapel, dat. d. 31 Aug. d.A, hvori De opgiør Deres Mellemværende med Akademiet og giver saa tilfredsstillende Oplysninger angaaende det Dem overdragne Hverv, finder Akademiet sig foranlediget til at bevidne Dem dets Taksigelse.
Den af Dem meddeelte Underretning, angaaende det franske Akademies Forehavende, at ville lade afforme Endeel af de i Florenz værende antikke Sculpturværker, har været Akademiet meget behagelig, idet man ved Deres nærmere Meddelelser angaaende denne Sag, haaber, at kunne drage sig disse Omstændigheder til Nytte.
Foreløbigen finder Akademiet sig imidlertid foranlediget til at opgive Dem, Venus de Med., Apollino og Bronzen L’Idolo, fremdeles de drapperede Figurer, formeentligen henhørende til Niobes=Gruppen, af hvilke Værker især førstnævnte (Venus de Medecis) Akademiet for nærværende Tid ønsker sig Afstøbninger og nærmere forventer, at De ville meddele de nødvendige Oplysninger.
Det Kongl. Akademie for de skiønne Kunster, d. 22 Dec. 1838

Thorvaldsen J Thiele


Hoslagte Skrivelse bedes afleveret til Hr. Historiemaler Küchler.

General Comment

Brevet er konciperet af Just Mathias Thiele.
Opsætningen af brevet er foreløbigt et skøn, indtil originalen er konsulteret.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2371, 2º.
Last updated 28.06.2016 Print